Loading...

Kontrola dostępu OCTOPUS

Autorski system kontroli dostępu do obiektów sportowych i użyteczności publicznej. Kompetentnie.
  

Autorski system kontroli dostępu OCTOPUS


System składa się kontrolerów dostępu sprzężonych z urządzeniami regulacji wejścia (bramki, kołowroty, szlabany etc.) umożliwiających odczyt biletów papierowych z kodami 1D i 2D, tagów RFID, opasek i kart MIFARE lub UNIQUE lub poprzez odczyt lub komunikację z urządzeniami mobilnymi. Kontrolery są wyposażone w ekrany LCD doskonale widoczne nawet w słońcu oraz panele LED RGB do wyświetlania piktogramów. Kontrolery mają możliwość działania w trybie ONLINE w połączeniu z serwerem centralnym lub w trybie OFFLINE umożliwiając rejestrację 1 000 000 kodów dostępu i 10 000 000 zdarzeń.

 

System jest zintegrowany z systemem kamer w celu rejestracji każdego zdarzenia związanego ze zeskanowaniem biletu w dowolnej formie.

 

Serwer centralny wraz z oprogramowaniem umożliwia wymianę danych z wiodącymi systemami sprzedaży biletów online lub wgrywanie kodów i uprawnień w formatach TXT, CSV, XML lub innych. Oprogramowanie posiada bogate statystyki wejść, obciążeń kołowrotu, jego przepustowości, ilości osób na sektorze, strefie lub obiekcie i wiele innych.

 

System posiada możliwość pełnej konfiguracji czytników z poziomu serwera centralnego.

 

Kontrolery mają możliwość wyświetlania krótkich filmowych instrukcji obsługi lub statycznych grafik. Możliwe jest również wyświetlanie reklam filmowych i statycznych.

 

Dodatkowo system może być rozbudowany o bezprzewodowe czytniki dostępu w zasięgu sieci Wi-Fi lub GSM posiadające podobne funkcje do stacjonarnych kontrolerów oraz dodatkowo umożliwiające prace w trybie mobilnego punktu reklamacyjnego wyświetlając podstawowe informacje o bilecie oraz jego status, datę wykorzystania, czy materiał wideo ze zdarzenia związanego z biletem.

 

System jest w pełni zgodny z Ustawą o organizacji imprez masowych w szczególności z rozdziałem 3 - Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej.


 All works